Tragedia w Tryńczy

29 grudnia 2017 r. o godz. 8.52 dyżurny przeworskiej Policji zgłosił dyżurnemu Stanowiska Kierowania  Komendanta Powiatowego  Państwowej Straży Pożarnej  w Przeworsku potrzebę zadysponowania zastępu z łodzią do akcji poszukiwawczej trzech zaginionych dziewczyn z Tryńczy. Minutę później zadysponowano pierwszy zastęp z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej  Przeworsk wraz z łodzią, który dotarł do Tryńczy o godz. 9:06 i zwodował łódkę do Wisłoka. Jednocześnie Policja wraz z pięcioma zastępami Ochotniczych Straży Pożarnych  z terenu gminy Tryńcza przeczesywały brzegi rzeki, poszukując śladów i miejsc przypuszczalnej lokalizacji zaginionego pojazdu. Około godz. 10.30 zadysponowano zastęp z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej  Przemyśl wraz z sonarem, celem sprawdzenia znajdującego się pod powierzchnią wody, podejrzanego obiektu, zlokalizowanego przez strażaków PSP z Przeworska. Na miejsce zdarzenia przybyło dowództwo JRG PSP w Przeworsku, zastęp z sonarem z KM PSP Przemyśl oraz komendant powiatowy PSP w Przeworsku. Następnie ratownicy sprawili sonar na łodzi i przystąpili do badania dna rzeki. W momencie stwierdzenia, że namierzony obiekt przypomina gabarytami poszukiwany pojazd, do akcji została zadysponowana Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno-Nurkowego „RZESZÓW 4” z KM PSP Przemyśl – płetwonurkowie potwierdzili wcześniejsze przypuszczenia. Przybyła również grupa operacyjna Komendy Wojewódzkiej  PSP w Rzeszowie z bryg. Danielem Dryniakiem z-cą podkarpackiego komendanta wojewódzkiego PSP.
Płetwonurkowie z JRG Przemyśl i strażacy z JRG Przeworsk podjęli działania zmierzające do wyciągnięcia pojazdu na brzeg Wisłoka. Po wydobyciu i zabezpieczeniu samochodu z ciałami ofiar wypadku, ratownicy JRG Przeworsk  i OSP Tryńcza oświetlili miejsce zdarzenia i przy pomocy sprzętu hydraulicznego wykonali dostęp do poszkodowanych, celem prowadzenia dalszych czynności  operacyjnych przez Policję. 
Długi czas prowadzenia akcji poszukiwawczej był determinowany zapewnieniem bezpieczeństwa strażakom – ratownikom, którzy działali w bardzo trudnych warunkach: silnie zabrudzona, głęboka woda o szybkim nurcie, niustabilizowany wrak samochodu, niska temperatura powietrza. 
W działaniach zakończonych o godz. 20.06  wzięły udział następujące siły i środki: KP PSP Przeworsk – 4 zastępy/7 ratowników., KM PSP Przemyśl – 2 zastępy/6 ratowników.,  KW PSP Rzeszów – 1 zastęp/4 ratowników, OSP KSRG – 2 zastępy/12 ratowników, OSP spoza KSRG – 3 zastępy/17 ratowników

Opracował: asp.Łukasz Rogala, KP PSP Przeworsk
Zdjęcia:archiwum KP PSP Przeworsk

W związku z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2 oraz w trosce o dobro interesantów, jak również pracowników Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku, zwracamy się z apelem o ograniczenie wizyt w KP PSP w Przeworsku do niezbędnego minimum.
Prosimy o kontakt wykorzystując dostępne drogi elektroniczne tj.:
• drogą elektroniczną: kpprzeworsk@podkarpacie.straz.pl
• telefonicznie w godzinach pracy komendy
tj. od 7:30 do 15:30 – tel. 166487781