Leżachów – Pożar Zakładu Utylizacyjnego

Do pożaru doszło w niedzielę 11 lutego w Leżachowie koło Sieniawy. Strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Przeworsk i jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego po dojeździe podjęli działania zabezpieczające teren miejsca zdarzenia oraz przystąpili do gaszenia palącej się hali. Przyczyny i okoliczności pożaru będą ustalane przez Policję.

http://twojatv.info/aktualnosci,4345.html

W związku z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2 oraz w trosce o dobro interesantów, jak również pracowników Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku, zwracamy się z apelem o ograniczenie wizyt w KP PSP w Przeworsku do niezbędnego minimum.
Prosimy o kontakt wykorzystując dostępne drogi elektroniczne tj.:
• drogą elektroniczną: kpprzeworsk@podkarpacie.straz.pl
• telefonicznie w godzinach pracy komendy
tj. od 7:30 do 15:30 – tel. 166487781