Pożegnanie Komendanta

23 lutego 2018 roku w Komendzie Powiatowej miała miejsce uroczystość pożegnania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej  st. bryg. mgr inż. Janusza Flaka, który po trzydziestu latach służby w Państwowej Straży Pożarnej odszedł na zaopatrzenie emerytalne. W pełnym emocji wystąpieniu szanowny emeryt podziękował przede wszystkim swojej rodzinie oraz przeprosił za tak często spotykany w służbie brak czasu dla swoich najbliższych. Odchodzącemu Komendantowi dziękował Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Andrzej Babiec wraz ze swoimi zastępcami, mł. bryg. Andrzejem Marczenią oraz bryg. Danielem Dryniakiem. 

Wśród wielu zaproszonych gości obecni również byli:
– Kapelan Krajowy Strażaków ks. st. bryg. dr Jan Krynicki,
– Starosta Przeworski Zbigniew Kiszka
– Emerytowany Komendant Wojewódzki PSP nadbrygadier Bogdan Kuliga,
– Emerytowany Z-ca Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Roman Petrykowski,
oraz
– Komendanci Powiatowi i Miejscy PSP z terenu całego województwa podkarpackiego,
– Obecni i emerytowani funkcjonariusze i pracownicy cywilni Komendy Powiatowej PSP w Przeworsku,
– Prezesi Zarządów Gminnych i Powiatowych OSP
– Wójtowie i Burmistrzowie powiatu przeworskiego,
– Przedstawiciele służb mundurowych i władz samorządowych,
– Księża z przeworskich kościołów,
– Przyjaciele oraz osoby współpracujące z odchodzącym Komendantem.
Po zameldowaniu Komendantowi Wojewódzkiemu zdania obowiązków Komendanta Powiatowego zostały one powierzone kpt. Marcinowi Lachnikowi, dotychczasowemu zastępcy odchodzącego emeryta.

Opacował: kpt. Marcin Lachnik, KP PSP Przeworsk
Zdjęcia: asp.sztab. Tomasz Flak

W związku z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2 oraz w trosce o dobro interesantów, jak również pracowników Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku, zwracamy się z apelem o ograniczenie wizyt w KP PSP w Przeworsku do niezbędnego minimum.
Prosimy o kontakt wykorzystując dostępne drogi elektroniczne tj.:
• drogą elektroniczną: kpprzeworsk@podkarpacie.straz.pl
• telefonicznie w godzinach pracy komendy
tj. od 7:30 do 15:30 – tel. 166487781