Ćwiczenia na lodzie

W dniu 01.03.2018r.  Komenda Powiatowa PSP w Przeworsku w ramach doskonalenia zawodowego zorganizowała ćwiczenia praktyczne z zakresu ratownictwa lodowego, w których udział wzięli strażacy JRG w Przeworsku . Utrzymujące się od kilku dni niskie temperatury powietrza pozwoliły na przeprowadzanie ćwiczeń w warunkach odzwierciedlających  realne działania.W trakcie prowadzonych ćwiczeń omówiono oraz zrealizowano następujące zagadnienia:

– charakterystyka oraz zagrożenia podczas działań na akwenie zalodzonym,

– sprzęt stosowany podczas działań ratownictwa wodno-lodowego,

– taktyka działań ratowniczych podczas zdarzeń na akwenach zalodzonych,

– kwalifikowana pierwsza pomoc w hipotermii oraz podtopieniach.

W związku z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2 oraz w trosce o dobro interesantów, jak również pracowników Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku, zwracamy się z apelem o ograniczenie wizyt w KP PSP w Przeworsku do niezbędnego minimum.
Prosimy o kontakt wykorzystując dostępne drogi elektroniczne tj.:
• drogą elektroniczną: kpprzeworsk@podkarpacie.straz.pl
• telefonicznie w godzinach pracy komendy
tj. od 7:30 do 15:30 – tel. 166487781