Dzieciaki w straży

W dniu 9 marca br. przeworskich strażaków odwiedziły przedszkolaki z Przedszkola Sióstr Miłosierdzia w Przeworsku. Podczas spotkania zostały im zaprezentowane zasady zachowania się podczas pożaru, sposoby poruszania się w zadymieniu, powiadamiania straży pożarnej i wzywania pomocy. Dzieciakom przedstawiono również sprzęt, jakim posługują się strażacy podczas akcji.

 

W związku z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2 oraz w trosce o dobro interesantów, jak również pracowników Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku, zwracamy się z apelem o ograniczenie wizyt w KP PSP w Przeworsku do niezbędnego minimum.
Prosimy o kontakt wykorzystując dostępne drogi elektroniczne tj.:
• drogą elektroniczną: kpprzeworsk@podkarpacie.straz.pl
• telefonicznie w godzinach pracy komendy
tj. od 7:30 do 15:30 – tel. 166487781