Powołanie komendanta powiatowego PSP w Przeworsku

Podkarpacki komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej powołał na stanowisko komendanta powiatowego PSP w Przeworsku – kpt. Marcina Lachnika.
Uroczystość odbyła się 23 kwietnia w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie. Akt powołania wręczył podkarpacki komendant wojewódzki PSP st. bryg. Andrzej Babiec w towarzystwie zastępcy mł. bryg. Andrzeja Marczeni.

Opracowanie oraz zdjęcia: mł. bryg. Marcin Betleja, KW PSP w Rzeszowie

W związku z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2 oraz w trosce o dobro interesantów, jak również pracowników Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku, zwracamy się z apelem o ograniczenie wizyt w KP PSP w Przeworsku do niezbędnego minimum.
Prosimy o kontakt wykorzystując dostępne drogi elektroniczne tj.:
• drogą elektroniczną: kpprzeworsk@podkarpacie.straz.pl
• telefonicznie w godzinach pracy komendy
tj. od 7:30 do 15:30 – tel. 166487781