Dzień Flagi w KP PSP Przeworsk

2 maja 2018 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Po wprowadzeniu pocztów – flagowego i sztandarowego, prowadzący uroczystość kpt. Piotr Szpytma zameldował Komendantowi Powiatowemu PSP w Przeworsku kpt. Marcinowi Lachnikowi gotowość do rozpoczęcia uroczystości. Po odegraniu hymnu państwowego komendant powitał zebranych gości, funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych. Po krótkim przemówieniu odczytano list Komendanta Głównego PSP gen. brygadiera Leszka Suskiego.

 

Ostatnim elementem apelu była uroczysta zmiana służby prowadzona przez dowódcę Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej bryg. Dariusza Homę. 
Uroczystość zaszczycili swoja obecnością przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji na czele z Komendantem Powiatowym insp. Markiem Mendoniem

Fot. Tomasz Flak

W związku z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2 oraz w trosce o dobro interesantów, jak również pracowników Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku, zwracamy się z apelem o ograniczenie wizyt w KP PSP w Przeworsku do niezbędnego minimum.
Prosimy o kontakt wykorzystując dostępne drogi elektroniczne tj.:
• drogą elektroniczną: kpprzeworsk@podkarpacie.straz.pl
• telefonicznie w godzinach pracy komendy
tj. od 7:30 do 15:30 – tel. 166487781