Ćwiczenia międzypowiatowe “Przeworsk 2018”

28 maja w budynku Komendy Powiatowej PSP w Przeworsku odbyły się ćwiczenia aplikacyjne związane z wypadkiem masowym. Powołano sztab, który miał za zadanie wypracować rozwiązania potrzebne kierującemu działaniami ratowniczymi, w zależności od występujących zagrożeń i potrzeb. Funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie przygotowali scenariusz ściśle związany z ćwiczeniami, które miały się odbyć następnego dnia. Do sztabu powołani zostali pracownicy starostwa, SANEPIDu, oraz fukcjonariusze Policji i ościennych komend powiatowych i miejskich PSP.

We wtorek 29 maja br. Urząd Wojewódzki przy współpracy z Komendą Wojewódzką PSP w Rzeszowie oraz Komendą Powiatową PSP w Przeworsku zorganizował ćwiczenia międzypowiatowe “Przeworsk 2018” – składające się z dwóch epizodów. Za parowozownią symulowano wypadek autobusu i pociągu osobowego, natomiast na poczcie w Przeworsku ćwiczono sposoby postępowania z niebezpieczną przesyłką. W ćwiczeniach brało udział prawie 100 strażaków PSP i OSP z terenów powiatu przeworskiego jak i z powiatów: przemyskiego, jarosławskiego, leżajskiego, rzeszowskiego i lubaczowskiego. Osobami poszkodowanymi byli studenci 3 roku kierunku ratownictwa medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku. Służbami współdziałającymi były Policja, PCK, Służba Ochrony Kolei, FALCK – Ratownictwo Medyczne, Zespoły Ratownictwa Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego, Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk z Warszawy, Zakłada Linii Kolejowych PKP PLK Rzeszów, POLREGIO – Przewozy Regionalne, Komórki Zarządzania Kryzysowego PCZK, WCZK, SANEPID. Działaniom przyglądali się między innymi – Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart, Komendanci Wojewódzcy Państwowej Straży Pożarnej i Policji, przedstawiciel Komendanta Głównego PSP, Starostowie wszystkich powiatów, Komendanci Powiatowi i Miejscy Policji i Państwowej Straży Pożarnej z terenu całego województwa i inni zaproszeni goście.

– Takie ćwiczenia w znakomity sposób zgrywają służby ratunkowe. Trenujemy przepływ informacji, równoczesną i wspólną pomoc poszkodowanym – powiedział mł. bryg. Marcin Betleja z KW PSP w Rzeszowie. 

 

Fot. Tomasz Flak

Uwaga – pozostałe zdjęcia dostępne TUTAJ

W związku z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2 oraz w trosce o dobro interesantów, jak również pracowników Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku, zwracamy się z apelem o ograniczenie wizyt w KP PSP w Przeworsku do niezbędnego minimum.
Prosimy o kontakt wykorzystując dostępne drogi elektroniczne tj.:
• drogą elektroniczną: kpprzeworsk@podkarpacie.straz.pl
• telefonicznie w godzinach pracy komendy
tj. od 7:30 do 15:30 – tel. 166487781