Wypadek w Pawłowej

W czwartek 21 czerwca 2018 r. w miejscowości Pawłowa doszło do wypadku samochodu osobowego. Z nieustalonych przyczyn kierujący pojazdem wypadł z drogi i dachował odnosząc przy tym obrażenia ciała. Strażacy musieli wydostać uwięzionego kierowcę przy użyciu narzędzi hydraulicznych, po czym przekazali go załodze Karetki Pogotowia. Pojazd zabezpieczono i przekazano Policji. W działaniach trwających ponad 2 godziny brało udział 20 strażaków z PSP i OSP.

W związku z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2 oraz w trosce o dobro interesantów, jak również pracowników Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku, zwracamy się z apelem o ograniczenie wizyt w KP PSP w Przeworsku do niezbędnego minimum.
Prosimy o kontakt wykorzystując dostępne drogi elektroniczne tj.:
• drogą elektroniczną: kpprzeworsk@podkarpacie.straz.pl
• telefonicznie w godzinach pracy komendy
tj. od 7:30 do 15:30 – tel. 166487781