Kręci mnie bezpieczeństwo w JRG Przeworsk

16 lipca 2018 r. w ramach ogólnopolskiej akcji “Kręci mnie bezpieczeństwo” w przeworskiej Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej zorganizowano pokaz dla dzieci z Fundacji Pomocy Młodzieży “Wzrastanie”. Tematem przewodnim było bezpieczeństwo osób będących uczestnikami pożaru oraz zasady prawidłowego zachowania podczas letniego wypoczynku. Strażacy przedstawili sposoby kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanym oraz zaprezentowali sprzęt ratowniczo-gaśniczy używany podczas prawdziwych akcji. W spotkaniu uczestniczyło 50 osób niepełnosprawnych oraz opiekunowie.

W związku z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2 oraz w trosce o dobro interesantów, jak również pracowników Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku, zwracamy się z apelem o ograniczenie wizyt w KP PSP w Przeworsku do niezbędnego minimum.
Prosimy o kontakt wykorzystując dostępne drogi elektroniczne tj.:
• drogą elektroniczną: kpprzeworsk@podkarpacie.straz.pl
• telefonicznie w godzinach pracy komendy
tj. od 7:30 do 15:30 – tel. 166487781