Osy, szerszenie, pszczoły…

Każdego roku w okresie letnim pojawia się problem z gniazdami szerszeni oraz os, które nie tylko są uciążliwe, ale również mogą stanowić realne zagrożenie dla życia i zdrowia człowieka. 
Dlatego też 10 lipca 2009r. Komendant Główny PSP wdrożył na obszarze całego kraju ZASADY POSTĘPOWANIA PODCZAS INTERWENCJI PROWADZONYCH W ZWIĄZKU ZE ZGŁOSZENIEM WYSTĄPIENIA ZAGROŻEŃ OD ROJÓW LUB GNIAZD OWADÓW BŁONKOSKRZYDŁYCH.

Straż Pożarna prowadzi działania ratownicze w związku z zagrożeniem ze strony owadów błonkoskrzydłych w obiektach, w których przebywają grupy dzieci oraz osoby o ograniczonej zdolności do poruszania się tj. żłobkach, przedszkolach, szkołach, internatach, obiektach kolonijnych, szpitalach, ośrodkach zdrowia, przychodniach lekarskich itp.

W pozostałych obiektach obowiązek zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu w tym zakresie spoczywa na właścicielu lub zarządcy obiektu (w myśl art. 61 pkt 2 ustawy Prawo budowlane). Stosowanie odesłania do ustawy Prawo budowlane jest tym bardziej zasadne, że zdarzenia związane z wystąpieniem owadów błonkoskrzydłych nie są zazwyczaj zdarzeniami nagłymi i odpowiednio prowadzona administracja obiektu skutecznie uniemożliwiłaby zagnieżdżenie się w nim owadów.

   Straż Pożarna nie prowadzi działań ratowniczych w obiektach innych niż wymienione na wstępie. Ewentualne działania strażaków mogą się ograniczyć do przeprowadzenia ewakuacji osób znajdujących się w zagrożonym terenie otwartym lub pomieszczeniach, oraz wydzielenia i oznakowania strefy zagrożenia.


Istotną rzeczą w walce z owadami błonkoskrzydłymi jest zapobieganie ich osiedlaniu się, co możemy uzyskać poprzez utrzymywanie szczelności budynków, likwidowanie szczelin w ścianach i naprawianie zbitych okien. Ponadto można zastosować odpowiednie środki chemiczne, które sprawiają, że owady nie będą chciały się osiedlać.

Osoba narażona na kontakt z szerszeniami lub osami powinna przestrzegać poniższych zasad:

 1. NIE NALEŻY zbliżać się do gniazda lub roju na odległość mniejszą niż 20 m w terenie otwartym, w przypadku, gdy owady zagnieżdżą się w budynku, należy opuścić pomieszczenie, w którym się znajdują.
 2. NIE NALEŻY próbować samodzielnie usuwać roju czy też gniazda.
 3. NIE NALEŻY drażnić owadów poprzez rzucanie w nie różnego typu przedmiotami, bądź spryskiwanie ich wodą lub środkami owadobójczymi.
 4. NALEŻY ostrzec osoby zbliżające się do miejsca bytowania owadów o ich obecności.
 5. W przypadku „ataku” owadów NALEŻY osłonić rękoma głowę, a w szczególności twarz, NIE NALEŻY opędzać się od owadów, gdyż może to je dodatkowo rozdrażnić.
 6. Przed wyjściem z domu nie używaj mocno perfumowanych kremów, dezodorantów, szamponów, płynów po goleniu itp.
 7. Przebywaj z dala od kwitnących roślin i dojrzałych, opadłych na ziemię owoców.
 8. Unikaj wzorzystej, jaskrawej odzieży, ubieraj się lepiej w biel, zieleń lub beż.
 9. Staraj się nie jeść na wolnym powietrzu słodkich owoców, marmolady, miodu czy dżemu.
 10. Utrzymuj szczelnie zamknięte kubły z odpadami i resztkami żywności.
 11. Nie chodź boso po łące- wiele pszczół buduje gniazda na lub tuż pod powierzchnią ziemi.
 12. PAMIĘTAJ- pot i dwutlenek węgla przyciągają żądlące owady, więc przy gimnastyce lub innej aktywności ruchowej na świeżym powietrzu powstaje duże niebezpieczeństwo użądlenia.

 

 

W sytuacji, gdy dojdzie do użądlenia przez owady błonkoskrzydłe, należy:

 1. Przetrzeć miejsce użądlenia środkiem dezynfekującym.
 2. Aby zminimalizować zagrożenie związane z wnikaniem jadu do ciała należy niezwłocznie go usunąć. W przypadku użądleń mnogich – w pierwszej kolejności usuwać jad z miejsc zbliżonych do dróg oddechowych, takich jak szyja, twarz.
 3. Po ukąszeniu w kończynę, unieść ją do góry, w celu zmniejszenia obrzęku.
 4. Aby zmniejszyć ból, na miejsce użądlenia, po zdezynfekowaniu można zastosować zimny okład.
 5. Osoba użądlona powinna położyć się i nie chodzić.
 6. Po użądleniu nie pozostawiać użądlonego samotnie.
 7. Osobom uczulonym na jad lub silnie pożądlonym należy niezwłocznie zapewnić pomoc lekarską.

Osoba zgłaszająca występowanie roju lub gniazda powinna oprócz standardowych danych, poinformować, w miarę mozliwości, dyżurnego stanowiska kierowania PSP o rodzaju owadów, miejscu ich usytuowania oraz czy w obiekcie występują zagrożenia związane z przebywającymi tam osobami, w szczególności czy przebywają w nim dzieci lub osoby o ograniczonej zdolności poruszania się.

W sytuacji stwierdzenia zagrożeń od rojów lub gniazd owadów błonkoskrzydłych związanych z przebywającymi w obiekcie osobami, w szczególności dotyczy to obecności grup dzieci lub osób o ograniczonej zdolności poruszania się, straż informuje, że będzie doraźnie ewakuować te osoby poza strefę zagrożenia i podejmować wszelkie działania zmierzające do usunięcia roju lub gniazd.

W pozostałych przypadkach będą podejmowanie działania polegające na: ewakuacji osób ze strefy zagrożenia, oznakowaniu i zabezpieczeniu tej strefy, poinformowaniu właściciela, zarządcy lub użytkownika obiektu o występowaniu roju lub gniazda i pisemnym przekazaniu miejsca zdarzenia z zaleceniem, w myśl art. 61 ustawy „Prawo Budowlane”, zapewnienia dalszego bezpiecznego użytkowania obiektu.
Takie działania będą także podejmowane w przypadku konieczności usunięcia gniazda owadów, do którego dostęp jest utrudniony i usuwanie go będzie wymagało rozbiórki oraz późniejszej naprawy elementów konstrukcji obiektu oraz braku akceptacji przez właściciela, zarządcę lub użytkownika obiektu takiej formy działania.
Analogicznie w sytuacji, w której skuteczność usunięcia gniazda owadów wymusi konieczność zastosowania specjalistycznych środków chemicznych, będących w posiadaniu wyspecjalizowanych firm.

Aby zniechęcić owady do zakładania kolonii należy wiosną przeglądać szopy, poddasza, altanki i usuwać z nich zauważone zaczątki gniazd. Wszystkie otwory w budynku, którymi owady mogą się przedostać do środka warto zabezpieczyć siatkami ochronnymi.

W związku z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2 oraz w trosce o dobro interesantów, jak również pracowników Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku, zwracamy się z apelem o ograniczenie wizyt w KP PSP w Przeworsku do niezbędnego minimum.
Prosimy o kontakt wykorzystując dostępne drogi elektroniczne tj.:
• drogą elektroniczną: kpprzeworsk@podkarpacie.straz.pl
• telefonicznie w godzinach pracy komendy
tj. od 7:30 do 15:30 – tel. 166487781