Pożar w szpitalu – ćwiczenia

Realizując plan Doskonalenia zawodowego Jednostki Ratowniczo – gaśniczej w KP PSP Przeworsk w dniach 19 – 21 września zostały przeprowadzone ćwiczenia na obiekcie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Medycznej w Przeworsku ul. Szpitalna 16.

Ćwiczenia miały na celu sprawdzenie drożności i przejezdności dróg pożarowych oraz zapoznanie z obiektem posiadającym bardzo dużą liczbę dróg i wyjść ewakuacyjnych.

Przy okazji ćwiczeń został rozegrany epizod. Scenariusz ćwiczenia wyglądał następująco:

  • na drugim piętrze jednego z budynków kompleksu szpitalnego wybuchł pożar;
  • jedna osoba poszkodowana;
  • na miejscu działają 3 zastępy PSP (2xGBA, SHD 25);
  • dwa zastępu działają od strony południowej budynku (GBA, SHD25 – od strony okna);
  • jeden zastęp PSP od strony północnej (rozpoznanie i rozwinięcie jedną z klatek).

Działania zastępów polegały na:

  • rozpoznaniu oraz wprowadzeniu jednej roty do strefy zadymienia;
  • zostawienie podnośnika i ewakuacja osoby poszkodowanej za pomocą SHD 25;
  • udzielenie KPP poszkodowanej osobie;
  • przeszukanie kondygnacji celem ewakuacji pozostałych osób poszkodowanych;
  • przewietrzenie i oddymienie pomieszczeń.

Opracowanie: kpt. Piotr Szpytma, KP PSP w Przeworsku
Zdjęcia: KP PSP Przeworsk

W związku z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2 oraz w trosce o dobro interesantów, jak również pracowników Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku, zwracamy się z apelem o ograniczenie wizyt w KP PSP w Przeworsku do niezbędnego minimum.
Prosimy o kontakt wykorzystując dostępne drogi elektroniczne tj.:
• drogą elektroniczną: kpprzeworsk@podkarpacie.straz.pl
• telefonicznie w godzinach pracy komendy
tj. od 7:30 do 15:30 – tel. 166487781