Spotkanie z seniorami z Białobokach

22 października br. w Dziennym Domu Seniora WIGOR w Białobokach zorganizowano spotkanie z najstarszymi mieszkańcami gminy Gać w ramach ogólnopolskiej akcji “Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”. Organizatorami spotkania byli: Wójt Gminy Gać Grażyna Pieniążek, Komendant Powiatowy PSP w Przeworsku kpt. Marcin Lachnik oraz Komenda Powiatowa Policji w Przeworsku reprezentowana przez asp. Renatę Jaremko. Pierwszy temat, który wzbudził spore zainteresowanie Seniorów dotyczył sposobów zabezpieczenia się przed metodami kradzieży (“na wnuczka”, “na policjanta”, itp.). Prelekcja wygłoszona przez Komendanta PSP dotyczyła przyczyn powstawania pożarów, sposobu ewakuacji z zadymionych pomieszczeń, ale przede wszystkim zagrożeń wynikających z powstawania tlenku węgla – tzw. czadu. Słuchacze mieli okazję poznać przyczyny wydzielania się tlenku węgla (nazywanego “cichym zabójcą”), objawy jakie wywołuje zatrucie tym śmiertelnie niebezpiecznym gazem oraz sposoby zabezpieczenia się przed nim. Komendant Lachnik omówił i zaprezentował działanie czujek tlenku węgla oraz dymu oraz wyjaśnił sposób ich montażu. Szczególną uwagę zwrócił na sposoby udzielania pomocy poszkodowanym na skutek zatrucia tlenkiem węgla. Jak wielkie zainteresowanie wzbudziły prezentowane tematy świadczyło wiele pytań po zakończonych pogadankach.
– Ze zdziwieniem stwierdzono, że część opisywanych przypadków ci starsi ludzie przeżyli osobiście. Zatrucia tlenkiem węgla, zatkane kratki wentylacyjne (do czego sami się przyznawali) czy niewłaściwa eksploatacja urządzeń grzewczych świadczy o potrzebie zorganizowanie takich spotkań na terenie całego powiatu. Już wkrótce kolejne tego typu spotkania w kolejnych gminach.

 

Opracowanie: kpt. Marcin Lachnik, KP PSP w Przeworsku
Zdjęcia: KP PSP Przeworsk

 

W związku z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2 oraz w trosce o dobro interesantów, jak również pracowników Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku, zwracamy się z apelem o ograniczenie wizyt w KP PSP w Przeworsku do niezbędnego minimum.
Prosimy o kontakt wykorzystując dostępne drogi elektroniczne tj.:
• drogą elektroniczną: kpprzeworsk@podkarpacie.straz.pl
• telefonicznie w godzinach pracy komendy
tj. od 7:30 do 15:30 – tel. 166487781