“Czadowe” spotkanie z nauczycielami ze SP 3 w Przeworsku

25 października br. zorganizowano kolejne spotkanie z nauczycielami. Tym razem Komendant Powiatowy PSP zawitał do Szkoły Podstawowej nr 3 w Przeworsku gdzie przedstawił zebranym nauczycielom tematy związane z prawidłowym rozpoznawaniem zagrożeń pożarowych. Zaprezentowano film z rozkładem dymu i temperatur w palącym się pomieszczeniu, uruchomiono pozyskaną przez sponsora czujkę dymu oraz omówiono sposób prawidłowej ewakuacji z palących się pomieszczeń. Kolejnym tematem było omówienie przyczyn powstawania tlenku węgla, jego działanie na organizm ludzki oraz sposobów zabezpieczenia się przed tym śmiertelnie trującym gazem. Komendant Lachnik omówił prawidłowy sposób montażu czujek dymu i tlenku węgla, zaprezentował ich działanie przy użyciu gazów testowych oraz rozdał zainteresowanym osobom ulotki, na których opisano możliwe przyczyny pożaru w domach jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych oraz sposoby montażu i rodzaje czujek jakie można stosować w zależności od rodzaju pomieszczenia. W pokazie uczestniczyło 20 nauczycieli, którzy zdobytą wiedzę przekażą podczas lekcji wychowawczych, fizyki, chemii itp.

Opracowanie: kpt. Marcin Lachnik, KP PSP w Przeworsku
Zdjęcia: KP PSP Przeworsk

W związku z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2 oraz w trosce o dobro interesantów, jak również pracowników Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku, zwracamy się z apelem o ograniczenie wizyt w KP PSP w Przeworsku do niezbędnego minimum.
Prosimy o kontakt wykorzystując dostępne drogi elektroniczne tj.:
• drogą elektroniczną: kpprzeworsk@podkarpacie.straz.pl
• telefonicznie w godzinach pracy komendy
tj. od 7:30 do 15:30 – tel. 166487781