Podpisanie wniosku w przeworskim muzeum

26 października br. w Muzeum w Przeworsku podpisano wnioski do Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Do skojarzenia partnerów tego projektu doszło za pośrednictwem Komendy Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie.W ramach zadania o nazwie: „Heritage in the FIRE – NA STRAŻY dziedzictwa” dział Historii Pożarnictwa Muzeum w Przeworsku planuje m.in. konserwację samochodu pożarniczego STAR 20 z 1953 r., która pozwoli na podniesienie jego walorów estetycznych, a także zabezpieczenie oryginalnych części przed procesem degradacji. Dodatkowo przewiduje się publikacje folderu promocyjnego na temat historycznych uwarunkowań pożarnictwa na terenie powiatu przeworskiego.

Podczas spotkania, w trakcie którego złożono podpisy pod wnioskiem obecni byli: Vasyl Vadiuk – wiceprezes Fundacji Rozwoju Inicjatyw Społecznych, Volodymyr Chernetskiy – Kierownik Departamentu Stanu Służby Państwowej Ukrainy w obwodzie iwano-frankowskim, Tomasz Syk – Dyrektor Muzeum w Przeworsku, kpt. Marcin Lachnik – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku, Mykola Burlak – asystent komendanta Państwowej Służby do spraw nadzwyczajnych w obwodzie iwano-frankowskim.

 

W związku z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2 oraz w trosce o dobro interesantów, jak również pracowników Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku, zwracamy się z apelem o ograniczenie wizyt w KP PSP w Przeworsku do niezbędnego minimum.
Prosimy o kontakt wykorzystując dostępne drogi elektroniczne tj.:
• drogą elektroniczną: kpprzeworsk@podkarpacie.straz.pl
• telefonicznie w godzinach pracy komendy
tj. od 7:30 do 15:30 – tel. 166487781