Spotkanie z nauczycielami w Gniewczynie Łańcuckiej

W dniu 7.11. br. odbyło się kolejne spotkanie z nauczycielami szkół podstawowych. Tym razem w ramach akcji “Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” komendant powiatowy PSP w Przeworsku odwiedził Szkołę Podstawową w Gniewczynie Łańcuckiej. Podczas spotkania poruszono tematy bezpiecznej ewakuacji z zadymionych pomieszczeń, sposoby powiadamiania służ ratunkowych, a także niebezpieczeństwa związane z tlenkiem węgla. Komendant zaprezentował różne modele czujek tlenku węgla i dymu, omówił prawidłowy ich montaż oraz przedstawił sposób ich działania. Spotkanie miało na celu zapoznanie nauczycieli z wyżej wymienionymi zagrożeniami w taki sposób, aby mogli oni zdobytą wiedzę przekazywać podczas zajęć lekcyjnych. 

Opracowanie: kpt. Marcin Lachnik, KP PSP w Przeworsku
Zdjęcia: KP PSP Przeworsk

W związku z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2 oraz w trosce o dobro interesantów, jak również pracowników Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku, zwracamy się z apelem o ograniczenie wizyt w KP PSP w Przeworsku do niezbędnego minimum.
Prosimy o kontakt wykorzystując dostępne drogi elektroniczne tj.:
• drogą elektroniczną: kpprzeworsk@podkarpacie.straz.pl
• telefonicznie w godzinach pracy komendy
tj. od 7:30 do 15:30 – tel. 166487781