Spotkania szkolne w Gminie Adamówka

10 grudnia 2018r. w szkołach podstawowych i gimnazjalnych  na terenie gminy Adamówka miało miejsce spotkanie w ramach ogólnopolskiej kampanii edukacyjno – informacyjnej pod hasłem “Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”. Spotkanie zostało poprowadzone przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku z Wydziału Operacyjno – Rozpoznawczego i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej.

Tematem przewodnim spotkania było zagrożenie związane z możliwością powstania pożaru oraz zatruciem tlenkiem węgla w domach jednorodzinnych i mieszkaniach. Uczestnikom spotkania przedstawiono informacje na temat tlenku węgla, jego negatywnego wpływu na organizm człowieka oraz sposobów zapobiegania jego występowania. Zaprezentowano również działanie czujki tlenku węgla i dymu jak i miejsca ich montażu. Uczniowie zostali poinformowani w jaki sposób powiadamiać służby ratunkowe podczas występowania tego typu zdarzeń. Podczas prelekcji przekazano do szkoły kalendarze plakatowe Państwowej Straży Pożarnej na rok 2019. W spotkaniach zorganizowanych w szkołach w Adamówce, Majdanie Sieniawskim i Cieplicach uczestniczyło 180 osób. 

Opracowanie: mł.bryg.Tomasz Dzień, KP PSP Przeworsk
Zdjęcia: mł.asp.Eryk Poterek, KP PSP Przeworsk

W związku z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2 oraz w trosce o dobro interesantów, jak również pracowników Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku, zwracamy się z apelem o ograniczenie wizyt w KP PSP w Przeworsku do niezbędnego minimum.
Prosimy o kontakt wykorzystując dostępne drogi elektroniczne tj.:
• drogą elektroniczną: kpprzeworsk@podkarpacie.straz.pl
• telefonicznie w godzinach pracy komendy
tj. od 7:30 do 15:30 – tel. 166487781