Spotkania szkolne w Gminie Zarzecze

13 grudnia 2018 r. odbyło się kolejne spotkanie z nauczycielami szkół podstawowych i gimnazjalnych. Tym razem w ramach akcji “Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” spotkania odbyły się w gminie Zarzecze . Podczas spotkania poruszono tematy bezpiecznej ewakuacji z zadymionych pomieszczeń, sposoby powiadamiania służ ratunkowych, a także niebezpieczeństwa związane z tlenkiem węgla. Funkcjonariusze komendy powiatowej  zaprezentowali różne modele czujek tlenku węgla i dymu, omówił prawidłowy ich montaż oraz przedstawił sposób ich działania. Spotkanie miało na celu zapoznanie nauczycieli z wyżej wymienionymi zagrożeniami w taki sposób, aby mogli oni zdobytą wiedzę przekazywać podczas zajęć lekcyjnych.W trakcie spotkania przekazano również kalendarze plakatowe Państwowej Straż Pożarnej na rok 2019

Opracował: mł.bryg. Tomasz Dzień, KP PSP Przeworsk
Zdjęcia: mł.asp. Eryk Poterek, KP PSP Przeworsk

W związku z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2 oraz w trosce o dobro interesantów, jak również pracowników Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku, zwracamy się z apelem o ograniczenie wizyt w KP PSP w Przeworsku do niezbędnego minimum.
Prosimy o kontakt wykorzystując dostępne drogi elektroniczne tj.:
• drogą elektroniczną: kpprzeworsk@podkarpacie.straz.pl
• telefonicznie w godzinach pracy komendy
tj. od 7:30 do 15:30 – tel. 166487781