Ogłoszenie o naborze

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku
ogłasza nabór do służby przygotowawczej w Państwowej Straży Pożarnej
na stanowisko stażysty w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej

Liczba stanowisk, na które prowadzony jest nabór do służby: 1 stanowisko.
Nazwa stanowiska, którego dotyczy postępowanie kwalifikacyjne: stażysta w służbie przygotowawczej, docelowo starszy ratownik kierowca.
Miejsce pełnienia służby: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku, ul. I. Krasickiego 7, 37-200 Przeworsk.
Rodzaj rozkładu czasu służby: zmianowy rozkład czasu służby 24/48 godzin.
Planowany termin przyjęcia kandydatów do służby: II – III kwartał 2019 r.

DOKUMENTY DO POBRANIA