Pożar stodoły w Chałupkach

19 stycznia 2019 r. w miejscowości Chałupki doszło do pożaru budynku gospodarczego w całości wypełnionym słomą i sianem. Na miejsce akcji zadysponowano 2 zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Przeworsku i 4 zastępy Ochotniczych Straży Pożarnych , które przystąpiły do gaszenia obiektu oraz składowanych wewnątrz siana i słomy. Po zakończeniu całość obiektu sprawdzono kamerą termowizyjną. W działaniach trwających ponad cztery godziny brało udział 26 ratowników z JRG Przeworsk oraz OSP Urzejowice, Mirocin, Grzęska i Chałupki.

Opracował: mł.bryg. Tomasz Dzień, KP PSP Przeworsk
Zdjęcia: KP PSP Przeworsk

W związku z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2 oraz w trosce o dobro interesantów, jak również pracowników Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku, zwracamy się z apelem o ograniczenie wizyt w KP PSP w Przeworsku do niezbędnego minimum.
Prosimy o kontakt wykorzystując dostępne drogi elektroniczne tj.:
• drogą elektroniczną: kpprzeworsk@podkarpacie.straz.pl
• telefonicznie w godzinach pracy komendy
tj. od 7:30 do 15:30 – tel. 166487781