Bezpieczne Ferie!

W ramach realizacji doskonalenia zawodowego w zakresie “Pływanie i techniki ratownictwa lodowego” realizowano zajęcia na zamkniętym zbiorniku wodnym w Przeworsku.
Dodatkowo przeprowadzono akcję prewencji społecznej “Akcja bezpieczne Ferie” oraz “Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” z uczniami i nauczycielami LO im. Władysława Jagiełły w Przeworsku  – uczestniczyło ok. 100 uczniów i 5 nauczycieli (kilka klas kolejno w rożnym czasie).

Opracował: mł. bryg. Tomasz Dzień, KP PSP Przeworsk
Zdjęcia: archiwum KP PSP Przeworsk

W związku z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2 oraz w trosce o dobro interesantów, jak również pracowników Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku, zwracamy się z apelem o ograniczenie wizyt w KP PSP w Przeworsku do niezbędnego minimum.
Prosimy o kontakt wykorzystując dostępne drogi elektroniczne tj.:
• drogą elektroniczną: kpprzeworsk@podkarpacie.straz.pl
• telefonicznie w godzinach pracy komendy
tj. od 7:30 do 15:30 – tel. 166487781