Bezpieczne Ferie!

W ramach realizacji doskonalenia zawodowego w zakresie “Pływanie i techniki ratownictwa lodowego” realizowano zajęcia na zamkniętym zbiorniku wodnym w Przeworsku.
Dodatkowo przeprowadzono akcję prewencji społecznej “Akcja bezpieczne Ferie” oraz “Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” z uczniami i nauczycielami LO im. Władysława Jagiełły w Przeworsku  – uczestniczyło ok. 100 uczniów i 5 nauczycieli (kilka klas kolejno w rożnym czasie).

Opracował: mł. bryg. Tomasz Dzień, KP PSP Przeworsk
Zdjęcia: archiwum KP PSP Przeworsk