Bezpieczne Ferie!

30 stycznia 2019r. odbyło się kolejne spotkanie związane z akcją “Bezpieczne ferie” i “Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” zrealizowane w Przedszkolu Miejskim nr 2 w Przeworsku.W akcji edukacyjnej uczestniczyło około 70 przedszkolaków i 4 nauczycieli.

Opracował: mł. bryg. Tomasz Dzień, KP PSP Przeworsk
Zdjęcia: archiwum KP PSP Przeworsk

W związku z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2 oraz w trosce o dobro interesantów, jak również pracowników Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku, zwracamy się z apelem o ograniczenie wizyt w KP PSP w Przeworsku do niezbędnego minimum.
Prosimy o kontakt wykorzystując dostępne drogi elektroniczne tj.:
• drogą elektroniczną: kpprzeworsk@podkarpacie.straz.pl
• telefonicznie w godzinach pracy komendy
tj. od 7:30 do 15:30 – tel. 166487781