Bezpieczne Ferie!

31 stycznia 2019 r. odbyła się kolejna odsłona akcji “Bezpieczne Ferie” i “Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” zrealizowana prze z Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku, której celem jest edukacja społeczeństwa w tym dzieci i młodzieży w zakresie bezpiecznego zachowania w warunkach zimowych, alarmowania straży pożarnej podczas wystąpienia zagrożeń w tym pożarowych oraz budowanie świadomości w zakresie oddziaływania czadu i eliminowania prawdopodobieństwa jego wystąpienia.
Uczestnikami prelekcji byli: dzieci i młodzież (ok.300) oraz kadra pedagogiczna i rodzice dzieci ( ok.30) ze szkoły podstawowej w Tryńczy.

Opracował: mł. bryg. Tomasz Dzień, KP PSP Przeworsk
Zdjęcia: archiwum KP PSP Przeworsk