Bezpieczne Ferie!

1 lutego 2019 r. odbyła się kolejna odsłona akcji “Bezpieczne Ferie” i “Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” zrealizowana przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku, której celem jest edukacja społeczeństwa w tym dzieci i młodzieży w zakresie bezpiecznego zachowania w warunkach zimowych, alarmowania straży pożarnej podczas wystąpienia zagrożeń w tym pożarowych oraz budowanie świadomości w zakresie oddziaływania czadu i eliminowania prawdopodobieństwa jego wystąpienia.

Uczestnikami prelekcji byli: dzieci i młodzież (ok. 80) oraz kadra pedagogiczna ( ok.9) ze Szkoły Podstawowej  im Św. Brata Alberta w Studzianie.

Opracował: mł.bryg. Tomasz Dzień, KP PSP Przeworsk
Zdjęcia: archiwum KP PSP Przeworsk