Bezpieczne Ferie!

6 lutego 2019 r. odbyła się kolejna odsłona akcji “Bezpieczne Ferie” i “Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” zrealizowana przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku, której celem jest edukacja społeczeństwa w tym dzieci i młodzieży w zakresie bezpiecznego zachowania w warunkach zimowych, alarmowania straży pożarnej podczas wystąpienia zagrożeń w tym pożarowych oraz budowanie świadomości w zakresie oddziaływania czadu i eliminowania prawdopodobieństwa jego wystąpienia.

Uczestnikami prelekcji byli: dzieci i młodzież (ok. 60) oraz kadra pedagogiczna ( ok.7) z Przedszkola Miejskiego Nr 3, ul Konopnickiej 21, 37-200 Przeworsk.

Opracował: mł.bryg. Tomasz Dzień, KP PSP Przeworsk
Zdjęcia: archiwum KP PSP Przeworsk

W związku z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2 oraz w trosce o dobro interesantów, jak również pracowników Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku, zwracamy się z apelem o ograniczenie wizyt w KP PSP w Przeworsku do niezbędnego minimum.
Prosimy o kontakt wykorzystując dostępne drogi elektroniczne tj.:
• drogą elektroniczną: kpprzeworsk@podkarpacie.straz.pl
• telefonicznie w godzinach pracy komendy
tj. od 7:30 do 15:30 – tel. 166487781