Powalone drzewo na samochód osobowy

W dniu 07 marca 2019 r. do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej wpłynęło zgłoszenie o powalonym drzewie . Po dojeździe na miejsce zastępów z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej okazało się że powalone drzewo leży na samochodzie osobowym. Działania zastępów JRG polegały na usunięciu drzewa z uszkodzonego samochodu. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał .

Opracował: mł. bryg. Tomasz Dzień , KP PSP Przeworsk
Zdjęcia: KP PSP Przeworsk

W związku z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2 oraz w trosce o dobro interesantów, jak również pracowników Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku, zwracamy się z apelem o ograniczenie wizyt w KP PSP w Przeworsku do niezbędnego minimum.
Prosimy o kontakt wykorzystując dostępne drogi elektroniczne tj.:
• drogą elektroniczną: kpprzeworsk@podkarpacie.straz.pl
• telefonicznie w godzinach pracy komendy
tj. od 7:30 do 15:30 – tel. 166487781