Utrudnienia na moście w Ubieszynie

W dniu 15 kwietnia 2019 r. na moście nad rzeką San w miejscowości Ubieszyn zostaną wprowadzone ograniczenia w ruchu drogowym na ww. obiekcie. Wprowadzona organizacja ruchu będzie polegać na ograniczeniu dopuszczalnej masy całkowitej pojazdów do 3,5 t, ograniczeniu skrajni pionowej do 3,2 m oraz ograniczeniu skrajni poziomej do 2,8 m przy utrzymaniu ruchu pozostałych pojazdów w systemie wahadłowym z sygnalizacją świetlną. Przewidywany termin zniesienia ww. ograniczeń planowany jest na ok. 31 lipca 2019 r. Po tym terminie planowane jest całkowite zamknięcie mostu na 72 h. Po usunięciu ograniczeń ciężaru i wysokości pozostanie w użyciu ruch wahadłowy oraz ograniczenie szerokości. Objazd dla samochodów o masie powyżej 3,5 t zostanie poprowadzony drogami DK77, DK94, DW865 oraz DW870 przez most w Jarosławiu. Plan objazdów znajduje się na poniższych zdjęciach. Całkowite zakończenie robót planowane jest na 15 sierpnia 2019 r.

Opracował: mł. asp. Eryk Poterek

zdjęcia: archiwum KP PSP Przeworsk

W związku z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2 oraz w trosce o dobro interesantów, jak również pracowników Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku, zwracamy się z apelem o ograniczenie wizyt w KP PSP w Przeworsku do niezbędnego minimum.
Prosimy o kontakt wykorzystując dostępne drogi elektroniczne tj.:
• drogą elektroniczną: kpprzeworsk@podkarpacie.straz.pl
• telefonicznie w godzinach pracy komendy
tj. od 7:30 do 15:30 – tel. 166487781