Autostrada A4 – kolejne zdarzenia na drodze

12 lipca 2019 r. doszło do dwóch zdarzeń na autostradzie A4. Pierwsze zdarzenie miało miejsce w Gwizdaju na nowo oddanym łączniku dróg A4 i 94, natomiast drugie zdarzenie na wysokości Przeworska. W obydwu przypadkach ratownicy z JRG Przeworsk i OSP Mirocin udzielili poszkodowanym kwalifikowanej pierwszej pomocy, odłączono akumulatory oraz usunięto z jezdni potłuczone szkoło i połamane plastiki.

Opracował: bryg. Tomasz Dzień, KP PSP Przeworsk
Zdjęcia: KP PSP Przeworsk

W związku z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2 oraz w trosce o dobro interesantów, jak również pracowników Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku, zwracamy się z apelem o ograniczenie wizyt w KP PSP w Przeworsku do niezbędnego minimum.
Prosimy o kontakt wykorzystując dostępne drogi elektroniczne tj.:
• drogą elektroniczną: kpprzeworsk@podkarpacie.straz.pl
• telefonicznie w godzinach pracy komendy
tj. od 7:30 do 15:30 – tel. 166487781