Tryńcza – bezpieczne wakacje

31 i 19 lipca 2019 r. w Zespole Szkół w Tryńczy odbyło się spotkanie z dziećmi z półkolonii. W ramach akcji „Bezpieczne wakacje” strażacy prowadzą prelekcje w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,koloniach półkoloniach i obozach harcerskich. Funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej w trakcie spotkań z dziećmi i młodzieżą udzielają praktycznych porad m.in. z zakresu pierwszej pomocy i wypoczynku nad wodą, w lesie, na wsi czy w mieście. Informują o potencjalnych zagrożeniach pożarowych spowodowanych często nieostrożnością i nieuwagą oraz uczą zasad bezpiecznego zachowania się. Dzieci i młodzież wypoczywająca w miesiącach letnich na terenie Podkarpacia ma możliwość zwiedzenia lokalnej jednostki straży pożarnej, gdzie również jest zapoznawana z tymi zasadami. Organizatorzy obozów czy kolonii często zgłaszają się do lokalnej straży pożarnej o zorganizowanie spotkania z dziećmi na temat zasad bezpiecznego wypoczynku i właściwego zachowania na danym terenie oraz jak postąpić w wypadku powstania zagrożenia.

Akcje „Bezpieczne wakacje” i jej pochodne są ważnym elementem w działalności przeworskich strażaków ponieważ bezpośrednio przyczyniają się do zwiększenia bezpieczeństwa powszechnego, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży, na terenie naszego powiatu.

Opracował: bryg. Tomasz Dzień, KP PSP Przeworsk
Zdjęcia: asp.sztab. Tomasz Flak, KP PSP Przeworsk

W związku z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2 oraz w trosce o dobro interesantów, jak również pracowników Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku, zwracamy się z apelem o ograniczenie wizyt w KP PSP w Przeworsku do niezbędnego minimum.
Prosimy o kontakt wykorzystując dostępne drogi elektroniczne tj.:
• drogą elektroniczną: kpprzeworsk@podkarpacie.straz.pl
• telefonicznie w godzinach pracy komendy
tj. od 7:30 do 15:30 – tel. 166487781