Hadle Szklarskie – bezpieczne wakacje

30 lipca 2019 r. w Zespole Pałacowo Parkowym w Hadlach Szklarskich odbyło się spotkanie z uczestnikami koloni letniej. Tematem pogadanki były bezpieczne zachowania podczas wakacji. Przy okazji dzieciom zaprezentowano najnowsze techniki obrazowania terenu akcji z powietrza. W spotkaniu uczestniczyli: komendant powiatowy PSP oraz naczelnik wydziału operacyjno-rozpoznawczego z komendy powiatowej PSP w Przeworsku.

Opracował: kpt. Marcin Lachnik, KP PSP Przeworsk
Zdjęcia: KP PSP Przeworsk

W związku z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2 oraz w trosce o dobro interesantów, jak również pracowników Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku, zwracamy się z apelem o ograniczenie wizyt w KP PSP w Przeworsku do niezbędnego minimum.
Prosimy o kontakt wykorzystując dostępne drogi elektroniczne tj.:
• drogą elektroniczną: kpprzeworsk@podkarpacie.straz.pl
• telefonicznie w godzinach pracy komendy
tj. od 7:30 do 15:30 – tel. 166487781