Ślubowanie w KP PSP Przeworsk

1 sierpnia 2019 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku miało miejsce uroczyste ślubowanie nowo przyjętego strażaka Macieja Staszczuka. Po wprowadzeniu sztandaru Komendant Powiatowy powitał nowego ratownika w szeregach Państwowej Straży Pożarnej oraz przypomniał jak ważną i zaszczytną rzeczą jest służba na rzecz PSP. Po tym przemówieniu odbyła się uroczystość ślubowania. Jest to bardzo doniosły moment w życiu zawodowym każdego strażaka. Jest on postrzegany jako moment pełnego włączenia do cieszącej się społecznym prestiżem służby.
Podejmujący służbę w Państwowej Straży Pożarnej strażak składa ślubowanie według następującej roty:

„Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej,
świadom podejmowanych obowiązków strażaka,
uroczyście ślubuję
być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego
i wszelkiego mienia – nawet z narażeniem życia.
Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję przestrzegać prawa,
dyscypliny służbowej oraz wykonywać polecenia przełożonych.
Ślubuję strzec tajemnicy państwowej i służbowej,
a także honoru, godności i dobrego imienia służby
oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej.”

Opracowanie: bryg. Tomasz Dzień, KP PSP Przeworsk
Zdjęcia: mł.kpt. Eryk Poterek, KP PSP Przeworsk 

W związku z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2 oraz w trosce o dobro interesantów, jak również pracowników Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku, zwracamy się z apelem o ograniczenie wizyt w KP PSP w Przeworsku do niezbędnego minimum.
Prosimy o kontakt wykorzystując dostępne drogi elektroniczne tj.:
• drogą elektroniczną: kpprzeworsk@podkarpacie.straz.pl
• telefonicznie w godzinach pracy komendy
tj. od 7:30 do 15:30 – tel. 166487781