Wizyta strażaków na koloni organizowanej przez Caritas

9 sierpnia 2019 r. w Tryńczy w ramach akcji Bezpieczne Wakacje odbyło się spotkanie z uczestnikami koloni Caritas. Strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Przeworsku zorganizowali pokazy sprzętu oraz pogadankę na temat ich codziennej pracy. W pokazach uczestniczyło około 70 dzieci.

Opracował: bryg. Tomasz Dzień, KP PSP Przeworsk
Zdjęcia: KP PSP Przeworsk