Wizyta strażaków na koloni organizowanej przez Caritas

9 sierpnia 2019 r. w Tryńczy w ramach akcji Bezpieczne Wakacje odbyło się spotkanie z uczestnikami koloni Caritas. Strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Przeworsku zorganizowali pokazy sprzętu oraz pogadankę na temat ich codziennej pracy. W pokazach uczestniczyło około 70 dzieci.

Opracował: bryg. Tomasz Dzień, KP PSP Przeworsk
Zdjęcia: KP PSP Przeworsk

W związku z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2 oraz w trosce o dobro interesantów, jak również pracowników Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku, zwracamy się z apelem o ograniczenie wizyt w KP PSP w Przeworsku do niezbędnego minimum.
Prosimy o kontakt wykorzystując dostępne drogi elektroniczne tj.:
• drogą elektroniczną: kpprzeworsk@podkarpacie.straz.pl
• telefonicznie w godzinach pracy komendy
tj. od 7:30 do 15:30 – tel. 166487781