DOKUMENTY WYMAGANE DO OTRZYMANIA DOTACJI

Szanowni druhowie. Przypominamy, że termin złożenia wniosków upływa
10 września 2019 r.
Do każdej jednostki został wysłany komplet dokumentów potrzebnych do prawidłowego wypełnienia potrzebnych dokumentów oraz informacje o wymaganiach dotyczących jednostek. Dodatkowe informacje przekazujemy na bieżąco podczas organizowanych spotkań w gminach.
W razie jakichkolwiek pytań prosimy kontaktować się ze swoim opiekunem gminy :

Gmina Adamówka – tel. 166491188
Gmina Gać – tel. 166491181
Gmina Jawornik Polski – tel. 166491188
Gmina Kańczuga – tel. 166491183
Gmina Przeworsk – tel. 166491187
Gmina Sieniawa – tel. 166491183
Gmina Tryńcza – tel. 166491187
Gmina Zarzecze – tel. 166491188

UWAGA – W przypadku zakupu zestawów mundurów wyjściowych, oferowanych przez firmy, we wniosku należy wypisać cały asortyment, który wchodzi w skład zestawu umundurowania wyjściowego.

Poniżej znajdują się pliki (wzory i informacje) potrzebne do prawidłowego wypełnienia wniosków:
WNIOSEK O DOTACJĘ OSP 2019
PRZYKŁADOWO WYPEŁNIONY WNIOSEK
PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE DOTACJI
CO MOŻNA KUPIĆ?

W związku z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2 oraz w trosce o dobro interesantów, jak również pracowników Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku, zwracamy się z apelem o ograniczenie wizyt w KP PSP w Przeworsku do niezbędnego minimum.
Prosimy o kontakt wykorzystując dostępne drogi elektroniczne tj.:
• drogą elektroniczną: kpprzeworsk@podkarpacie.straz.pl
• telefonicznie w godzinach pracy komendy
tj. od 7:30 do 15:30 – tel. 166487781