Dębów – zderzenie samochodów

W dniu 25 września 2019 r. tuż przed godziną 16.00 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku wpłynęło zgłoszenie o zderzeniu czołowym dwóch samochodów osobowych. Po przyjeździe na miejsce 2 zastępów z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Przeworsku i 1 zastępu Ochotniczej Straży Pożarnej z Gaci przystąpiono do udzielenia Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy i do usunięcia z jezdni rozlanych płynów eksploatacyjnych.

Opracował: bryg. Tomasz Dzień, KP PSP w Przeworsku
Zdjęcia: archiwum KP PSP w Przeworsku

W związku z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2 oraz w trosce o dobro interesantów, jak również pracowników Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku, zwracamy się z apelem o ograniczenie wizyt w KP PSP w Przeworsku do niezbędnego minimum.
Prosimy o kontakt wykorzystując dostępne drogi elektroniczne tj.:
• drogą elektroniczną: kpprzeworsk@podkarpacie.straz.pl
• telefonicznie w godzinach pracy komendy
tj. od 7:30 do 15:30 – tel. 166487781