Pożar budynku – Urzejowice

W dniu 30 września 2019 r. w godzinach popołudniowych wybuchł pożar budynku drewnianego. Działania polegały na podaniu dwóch prądów wody w natarciu na palący się budynek , przeszukaniu wnętrza i prac rozbiórkowych spalonej konstrukcji drewnianej . W działaniach brały 2 zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Przeworsku oraz Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z Urzejowic, Sieteszy i Kańczugi. Budynek całkowicie uległ spaleniu.

Opracował: bryg. Tomasz Dzień, KP PSP Przeworsk
Zdjęcia: KP PSP Przeworsk

W związku z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2 oraz w trosce o dobro interesantów, jak również pracowników Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku, zwracamy się z apelem o ograniczenie wizyt w KP PSP w Przeworsku do niezbędnego minimum.
Prosimy o kontakt wykorzystując dostępne drogi elektroniczne tj.:
• drogą elektroniczną: kpprzeworsk@podkarpacie.straz.pl
• telefonicznie w godzinach pracy komendy
tj. od 7:30 do 15:30 – tel. 166487781