Przekazanie promes z budżetu państwa dla jednostek OSP z terenu powiatu przeworskiego

30 września b.r. w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej PSP w Przeworsku odbyło się spotkanie z przedstawicielami jednostek OSP z terenu całego powiatu przeworskiego. Celem spotkania było przekazanie promes w ramach zadania publicznego pn.  „Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”.

W uroczystości uczestniczyli:
Pani Minister Anna Schmidt-Rodziewicz Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
st.bryg. Daniel Dryniak Z-ca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP,
kpt. Marcin Lachnik Komendant Powiatowy PSP w Przeworsku
bryg. Tomasz Dzień Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Przeworsku.

W tym roku dotację przeznaczoną na ustawowe zadania otrzymało 57 jednostek OSP z terenu powiatu. Druhowie zakupili przede wszystkim mundury wyjściowe, sprzęt używany podczas zawodów, instrumenty i sprzęt dla orkiestr działających przy OSP oraz stroje i mundurki dla dzieci skupionych w młodzieżowych drużynach pożarniczych.

Opracował: bryg. Tomasz Dzień, KP PSP Przeworsk
Zdjęcia: asp. szt. Tomasz Flak, KP PSP Przeworsk

W związku z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2 oraz w trosce o dobro interesantów, jak również pracowników Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku, zwracamy się z apelem o ograniczenie wizyt w KP PSP w Przeworsku do niezbędnego minimum.
Prosimy o kontakt wykorzystując dostępne drogi elektroniczne tj.:
• drogą elektroniczną: kpprzeworsk@podkarpacie.straz.pl
• telefonicznie w godzinach pracy komendy
tj. od 7:30 do 15:30 – tel. 166487781