Przekazanie samochodu dla OSP KSRG Jawornik Polski

30 września 2019 r. w Jaworniku Polskim miała miejsce uroczystość przekazania samochodu GBA 2/30 STAR MAN z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Przeworsku do Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaworniku Polskim.

W uroczystości uczestniczyli:
Pani Minister Anna Schmidt-Rodziewicz Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
st.bryg. Daniel Dryniak Z-ca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP,
Pan Adam Skiba Prezes Zarządu WFOŚiGW w Rzeszowie
Pan Bogusław Urban Starosta Powiatu Przeworskiego
Pan Wiesław Kubicki Wiceprezes Zarządu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP

Z okazji przekazania samochodu złożone zostały jednostce serdeczne gratulacje z życzeniami aby samochód okazał się przydatnym narzędziem w rękach druhów i jak najlepiej służył potrzebującym pomocy.

Oczywiście nie można zapomnieć, że wójt gminy Jawornik Polski zadeklarował zakup nowoczesnej echosondy o wartości 30 tys zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku, której możliwości techniczne wspomogą działania strażaków na akwenach wodnych.

Opracował: bryg. Tomasz Dzień, KP PSP Przeworsk
Zdjęcia: asp. szt. Tomasz Flak, KP PSP Przeworsk

W związku z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2 oraz w trosce o dobro interesantów, jak również pracowników Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku, zwracamy się z apelem o ograniczenie wizyt w KP PSP w Przeworsku do niezbędnego minimum.
Prosimy o kontakt wykorzystując dostępne drogi elektroniczne tj.:
• drogą elektroniczną: kpprzeworsk@podkarpacie.straz.pl
• telefonicznie w godzinach pracy komendy
tj. od 7:30 do 15:30 – tel. 166487781