Gniewczyna Łańcucka-Akcja bicia rekordu w prowadzeniu resuscytacji

16 października 2019 r. W Szkole Podstawowej w Gniewczynie Łańcuckiej już po raz kolejny odbyła się akcja bicia rekordu w prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez jak największą liczbę osób. Głównym celem akcji jest wspólne promowanie w całej Polsce nauki praktycznego udzielania pierwszej pomocy.

Opracował: bryg. Tomasz Dzień, KP PSP Przeworsk

W związku z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2 oraz w trosce o dobro interesantów, jak również pracowników Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku, zwracamy się z apelem o ograniczenie wizyt w KP PSP w Przeworsku do niezbędnego minimum.
Prosimy o kontakt wykorzystując dostępne drogi elektroniczne tj.:
• drogą elektroniczną: kpprzeworsk@podkarpacie.straz.pl
• telefonicznie w godzinach pracy komendy
tj. od 7:30 do 15:30 – tel. 166487781