Zarzecze – Pożar koparki

16 października 2019 r. w miejscowości Zarzecze doszło do pożaru koparko ładowarki. W działaniach brał udział 1 zastęp z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Przeworsku oraz 1 zastęp Ochotniczej Straży Pożarnej w Zarzeczu. W pożarze nikt nie ucierpiał.

Opracował: bryg.Tomasz Dzień, KP PSP Przeworsk
Zdjęcia: asp.sztab. Mirosław Inglot, KP PSP Przeworsk

W związku z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2 oraz w trosce o dobro interesantów, jak również pracowników Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku, zwracamy się z apelem o ograniczenie wizyt w KP PSP w Przeworsku do niezbędnego minimum.
Prosimy o kontakt wykorzystując dostępne drogi elektroniczne tj.:
• drogą elektroniczną: kpprzeworsk@podkarpacie.straz.pl
• telefonicznie w godzinach pracy komendy
tj. od 7:30 do 15:30 – tel. 166487781