Ćwiczenia- Katastrofa lotnicza – powiat przeworski 2019

25 października 2019 r. w Miejscowości Łopuszka Wielka odbyły się ćwiczenia “Katastrofa Lotnicza – Powiat Przeworski 2019 “.

Ćwiczenie z udziałem Sił i Środków Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego powiatu przeworskiego: Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej, Policji, Państwowego Ratownictwa Medycznego Żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, Powiatowego, Miejski-Gminnego i Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, Lasów Państwowych i Samorządowców.
Celem dwudniowych ćwiczeń; sztabowych oraz praktycznych było doskonalenie organizacji i prowadzenia działań ratowniczych i gaśniczych oraz współdziałania służb podczas pożaru obszaru leśnego oraz poszukiwania osób po katastrofie statku powietrznego w nieznanym miejscu terenu leśnego z wykorzystaniem grupy dronowej z KP PSP Przeworsk

Opracował: bryg. Tomasz Dzień, KP PSP Przeworsk
Zdjęcia: asp.sztab. Tomasz Flak

Skip to content