Nowe hełmy dla przeworskich strażaków

W tym roku w Komendzie Powiatowej PSP w Przeworsku dokonano zakupu nowoczesnych aparatów ochrony dróg oddechowych. Dotychczasowe używane przez ratowników miały już ponad 20 lat. Niestety nowoczesne maski (między innymi z łącznością bezprzewodową) nie pasowały do hełmów, które posiadali strażacy. Dzięki wsparciu Starosty Przeworskiego oraz wszystkich Wójtów i Burmistrzów z terenu powiatu, udało się zakupić 33 nowoczesne hełmy kompatybilne ze sprzętem ochrony dróg oddechowych.

Całkowity koszt wymiany hełmów, aparatów, masek i urządzeń do łączności bezprzewodowej to ponad 86 tys zł.

Opracował: kpt. Marcin Lachnik, KP PSP Przeworsk
Zdjęcia: KP PSP Przeworsk

W związku z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2 oraz w trosce o dobro interesantów, jak również pracowników Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku, zwracamy się z apelem o ograniczenie wizyt w KP PSP w Przeworsku do niezbędnego minimum.
Prosimy o kontakt wykorzystując dostępne drogi elektroniczne tj.:
• drogą elektroniczną: kpprzeworsk@podkarpacie.straz.pl
• telefonicznie w godzinach pracy komendy
tj. od 7:30 do 15:30 – tel. 166487781