Doskonalenie zawodowe zmian służbowych JRG

W miesiącach wrzesień i październik 2019 r. realizując plan doskonalenia zawodowego strażacy ze wszystkich zmian służbowych Jednostki Ratowniczo –Gaśniczej KP PSP w Przeworsku ćwiczyli na obiektach Szpitala Rejonowego NSZOZ w Przeworsku ul. Szpitalna 16 oraz TRAX-BRW Sp. z o.o. w Przeworsku, ul. Armii Krajowej 2. Celem ćwiczeń było sprawdzenie drożności i przejezdności dróg pożarowych, zaopatrzenia wodnego na potrzeby prowadzonych działań ratowniczych oraz zapoznanie z obiektem. Przy okazji ćwiczeń został rozegrane epizody związane  z wystąpieniem pożaru w różnych pomieszczeniach zaplecza technicznego.

Działania zastępów polegały na:

  • rozpoznaniu oraz wprowadzeniu jednej roty do strefy zadymienia;
  • odnalezieniu i ewakuacji osoby poszkodowanej
  • udzielenie KPP poszkodowanej osobie;
  • przeszukanie kondygnacji celem ewakuacji pozostałych osób poszkodowanych;
  • przewietrzenie i oddymienie pomieszczeń.

Opracował: bryg.Tomasz Dzień, KP PSP Przeworsk
Zdjęcia: archiwum KP PSP Przeworsk

W związku z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2 oraz w trosce o dobro interesantów, jak również pracowników Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku, zwracamy się z apelem o ograniczenie wizyt w KP PSP w Przeworsku do niezbędnego minimum.
Prosimy o kontakt wykorzystując dostępne drogi elektroniczne tj.:
• drogą elektroniczną: kpprzeworsk@podkarpacie.straz.pl
• telefonicznie w godzinach pracy komendy
tj. od 7:30 do 15:30 – tel. 166487781