XXX-lecie Orkiestry Dętej OSP w Gaci

24 listopada 2019 r. odbyły się Obchody 30-lecia Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Gaci działającej przy GOK, w której uczestniczył z-ca komendanta powiatowego PSP w Przeworsku bryg.. Tomasz Dzień.  Uroczystość rozpoczęto Mszą Świętą w kościele parafialnym pw. WNMP w Gaci, kontynuując uroczystość spotkaniem podsumowującym działalność orkiestry w Domu Strażaka w Gaci gdzie wysłuchano koncertu jubileuszowego oraz wręczono pamiątki za wkład w rozwój i wpieranie zespołu. Warto podkreślić że orkiestra z Gaci wielokrotnie zapewniała oprawę muzyczna powiatowych obchodów Dnia Strażaka przez KP PSP w Przeworsku oraz uroczości wojewódzkich ograniczanych przez KW PSP w Rzeszowie.

Orkiestra Dęta OSP w Gaci działająca przy GOK w Gaci powstała w 1989 roku. Za swoją społeczną działalność w dziedzinie krzewienia kultury darzona jest dużym zaufaniem społeczności lokalnej oraz wielu podmiotów i instytucji. W ciągu 30 lat swojej działalności wystąpiła blisko 800 razy zapewniając oprawę muzyczną wielu uroczystości religijnych, państwowych, korporacyjnych i rodzinnych. Jest godną wizytówka Gminy Gać na szczeblu lokalnym, powiatowym, wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym. Uczestnicząc w licznych konkursach i przeglądach zajmuje w nich czołowe, wielokrotnie pierwsze miejsca i zdobywa liczne wyróżnienia.

Uroczyste obchody 30.lecia swoją obecnością zaszczycili m.in.: Sekretarz Stanu w KPRP Poseł na Sejm RP Anna Schmidt – Rodziewicz, nadbryg. Andrzej Babiec – Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP wraz ze swoim zastępcą – st. bryg. Danielem Dryniakiem, mjr Lesław Litwin – komendant garnizonu Rzeszów, dh Wiesław Kubicki – Członek ZG ZOSP RP, Mariusz Grudzień – Prezes Rzeszowskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Maciej Maruszak – Dyrektor Rzeszowskiego Oddziału PCK oraz wielu przedstawicieli władz i instytucji szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego, sponsorzy przyjaciele i sympatycy gackiej orkiestry. Organizatorami przedsięwzięcia byli Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, Gminny Ośrodek Kultury w Gaci oraz OSP w Gaci.

Opracował: bryg. Tomasz Dzień, KP PSP Przeworsk
Zdjęcia: archiwum OSP Gać

W związku z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2 oraz w trosce o dobro interesantów, jak również pracowników Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku, zwracamy się z apelem o ograniczenie wizyt w KP PSP w Przeworsku do niezbędnego minimum.
Prosimy o kontakt wykorzystując dostępne drogi elektroniczne tj.:
• drogą elektroniczną: kpprzeworsk@podkarpacie.straz.pl
• telefonicznie w godzinach pracy komendy
tj. od 7:30 do 15:30 – tel. 166487781