Świętoniowa – potrącenie dwóch kobiet

2 grudnia 2019 r. w godzinach wieczornych do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Przeworsku wpłynęło zgłoszenie o potrąceniu dwóch kobiet. Po przybyciu na miejsce zastępów z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Przeworsku potwierdziła się treść zgłoszenia. W przydrożnym rowie znajdowały się dwie potrącone przez samochód kobiety w tym jedna która nie daje oznak życia. Ratownicy z JRG Przeworsk przystąpili do resuscytacji krążeniowo oddechowej ( RKO ) . Po około 25 minutach prowadzenia RKO wróciły u poszkodowanej czynności życiowe. Poszkodowane zostały przetransportowane do szpitala. W działaniach również brała udział jednostka OSP Świętoniowa. Przyczyny zdarzenia sprawdza Policja.

Opracował: bryg.Tomasz Dzień, KP PSP Przeworsk
Zdjęcia: sekc. Dariusz Bielec, KP PSP Przeworsk

W związku z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2 oraz w trosce o dobro interesantów, jak również pracowników Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku, zwracamy się z apelem o ograniczenie wizyt w KP PSP w Przeworsku do niezbędnego minimum.
Prosimy o kontakt wykorzystując dostępne drogi elektroniczne tj.:
• drogą elektroniczną: kpprzeworsk@podkarpacie.straz.pl
• telefonicznie w godzinach pracy komendy
tj. od 7:30 do 15:30 – tel. 166487781