Przeworsk-pożar w kotłowni

W dniu 2 stycznia 2020 r. wybuchł pożar w kotłowni budynku mieszkalnego. Zapalaniu uległo drewno składowane tuż obok kotła CO. Działania polegały na podaniu jednego prądu wody w natarciu na palące się drewno oraz przewietrzeniu budynku . W działaniach brały 3 zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Przeworsku oraz 1 zastęp OSP Urzejowice.

Opracował: bryg. Tomasz Dzień, KP PSP Przeworsk
Zdjęcia: KP PSP Przeworsk

W związku z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2 oraz w trosce o dobro interesantów, jak również pracowników Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku, zwracamy się z apelem o ograniczenie wizyt w KP PSP w Przeworsku do niezbędnego minimum.
Prosimy o kontakt wykorzystując dostępne drogi elektroniczne tj.:
• drogą elektroniczną: kpprzeworsk@podkarpacie.straz.pl
• telefonicznie w godzinach pracy komendy
tj. od 7:30 do 15:30 – tel. 166487781