Przeworsk-potrącenie mężczyzny

31 stycznia 2020 r. przed godziną 19 wpłynęło zgłoszenie o potrąceniu mężczyzny na ulicy Krakowskiej w Przeworsku. Działania zastępów Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Przeworsku polegały na udzieleniu poszkodowanemu mężczyźnie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy tj. założenie kołnierza ortopedycznego, unieruchomieniu kończyny dolnej, ułożeniu na desce oraz zabezpieczeniu poszkodowanego przed utratą ciepła. Przyczynę zdarzenia sprawdza Policja

Opracował: bryg. Tomasz Dzień, KP PSP Przeworsk
Zdjęcia: KP PSP Przeworsk

W związku z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2 oraz w trosce o dobro interesantów, jak również pracowników Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku, zwracamy się z apelem o ograniczenie wizyt w KP PSP w Przeworsku do niezbędnego minimum.
Prosimy o kontakt wykorzystując dostępne drogi elektroniczne tj.:
• drogą elektroniczną: kpprzeworsk@podkarpacie.straz.pl
• telefonicznie w godzinach pracy komendy
tj. od 7:30 do 15:30 – tel. 166487781