Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP

Rusza kolejna edycja szkolenia podstawowego strażaków – ratowników OSP. Szkolenie rozpocznie się 4 marca 2020 roku o godz. 17:00 w sali konferencyjnej KP PSP w Przeworsku.
Przypominamy, że do każdego skierowania podpisanego przez prezesa OSP oraz wójta/burmistrza należy dołączyć potwierdzone kserokopie:
– zaświadczenia lekarskiego,
– karty szkolenia wstępnego BHP,
– ubezpieczenia NNW.

Planowane terminy zaliczeń egzaminów przedstawiają się następująco:
– egzamin z części teoretycznej – 10.03.2020 r. – sala w KP PSP w Przeworsku,
– test w komorze dymowej – 23.04.2020 r. – KM PSP w Przemyślu,
– egzamin praktyczny – 29.04.2020 r. – plac wewnętrzny KP PSP w Przeworsku.

Opracował: st. kpt. Marcin Lachnik, KP PSP Przeworsk

W związku z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2 oraz w trosce o dobro interesantów, jak również pracowników Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku, zwracamy się z apelem o ograniczenie wizyt w KP PSP w Przeworsku do niezbędnego minimum.
Prosimy o kontakt wykorzystując dostępne drogi elektroniczne tj.:
• drogą elektroniczną: kpprzeworsk@podkarpacie.straz.pl
• telefonicznie w godzinach pracy komendy
tj. od 7:30 do 15:30 – tel. 166487781