KORONAWIRUS – informacje

Informujemy, że od dnia 13 marca 2020 r. zmieniają się zasady przyjmowania petentów w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku.
Wprowadzono całkowity zakaz przebywania na terenie komendy osób postronnych. W budynku mogą przebywać wyłącznie funkcjonariusze pełniący w danym dniu służbę, oraz wyznaczeni pracownicy mundurowi i cywilni komendy w godzinach pracy tj. od 7:00 do 16:00.

Osoby, które potrzebują osobiście skontaktować się z poszczególnymi wydziałami, kierowane są do drzwi wejściowych znajdujących się po lewej stronie budynku komendy. Wejście to zabezpieczone jest domofonem z kamerą i obsługiwane przez służbę dyżurną komendy. Prosimy o zastosowanie się do zasad oraz poleceń funkcjonariusza.

Jednocześnie apelujemy do państwa, jeśli będziecie potrzebować naszej interwencji (a przebywacie na kwarantannie czy też macie objawy zarażenia koronawirusem COVID-19) poinformujcie o tym naszego dyspozytora podczas zgłoszenia (lub operatora nr 112). Może on zadać kilka pytań związanych z aktualnym zagrożeniem. Tam, gdzie to możliwe, informacja ta pozwoli nam odpowiednio przygotować się do akcji. Jeden zarażony strażak wyklucza czasowo całą jednostkę z dalszej służby. W naszej pracy mamy stały kontakt z ratownikami, lekarzami, policjantami. Bądźmy odpowiedzialni, bo sprawny system ratowniczy jest kluczowy w zaistniałej sytuacji.

Wszystkie potrzebne informacje dotyczące koronawirusa

W związku z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2 oraz w trosce o dobro interesantów, jak również pracowników Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku, zwracamy się z apelem o ograniczenie wizyt w KP PSP w Przeworsku do niezbędnego minimum.
Prosimy o kontakt wykorzystując dostępne drogi elektroniczne tj.:
• drogą elektroniczną: kpprzeworsk@podkarpacie.straz.pl
• telefonicznie w godzinach pracy komendy
tj. od 7:30 do 15:30 – tel. 166487781