Niespodzianka z Gminy Tryńcza

W tym trudnym dla wszystkich okresie nie brakuje również sytuacji, które bardzo pozytywnie zaskakują strażaków i powodują uśmiech na ich twarzach. Taką niespodziankę przygotowali mieszkańcy gminy Tryńcza na czele z Wójtem Ryszardem Jędruchem.

Wspierając się w tym trudnym czasie, podmioty ekonomii społecznej działające na terenie gminy Tryńcza w geście solidarności przekazały słodkie wypieki dla pracowników i służb zaangażowanych w walkę z pandemią.

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!

W związku z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2 oraz w trosce o dobro interesantów, jak również pracowników Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku, zwracamy się z apelem o ograniczenie wizyt w KP PSP w Przeworsku do niezbędnego minimum.
Prosimy o kontakt wykorzystując dostępne drogi elektroniczne tj.:
• drogą elektroniczną: kpprzeworsk@podkarpacie.straz.pl
• telefonicznie w godzinach pracy komendy
tj. od 7:30 do 15:30 – tel. 166487781