Dzień Strażaka w Przeworsku

W dniu 4 maja w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka, który ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju  miał niecodzienny charakter.
W uroczystości wzięli udział pracownicy komendy oraz zmiana służbowa JRG. Po zabraniu głosu przez Komendanta Powiatowego PSP w Przeworsku st. kpt. Marcina Lachnika  zostały odczytane wyciągi
z postanowień o przyznaniu odznaczeń oraz wyciągi z rozkazów
o nadaniu wyższych stopni służbowych.

Awans w stopniu służbowym otrzymali :

kpt. Krzysztof Wiśniowski na stopień starszego kapitana
mł. asp. Sobień Jakub na stopień aspiranta
mł. ogn. Rafał Majka na stopień ogniomistrza
mł. ogn. Łukasz Michalik na stopień ogniomistrza

Odznaczony Srebrną Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej  został asp. sztab. Grzegorz Lonc.

Na zakończenie Dowódca uroczystości kpt. Janusz Waniowski złożył Komendantowi Powiatowemu PSP w Przeworsku meldunek o zakończeniu apelu.

Opracował: bryg. Tomasz Dzień, KP PSP Przeworsk
Zdjęcia: KP PSP Przeworsk

W związku z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2 oraz w trosce o dobro interesantów, jak również pracowników Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku, zwracamy się z apelem o ograniczenie wizyt w KP PSP w Przeworsku do niezbędnego minimum.
Prosimy o kontakt wykorzystując dostępne drogi elektroniczne tj.:
• drogą elektroniczną: kpprzeworsk@podkarpacie.straz.pl
• telefonicznie w godzinach pracy komendy
tj. od 7:30 do 15:30 – tel. 166487781